Dydaktyka

Bez planu ani rusz, czyli jak opracować kosztorys projektu
Pamiętaj kierowniku młody…
Jak uczyć się skutecznie?
Czas – czwarty wymiar nauczania i uczenia się
Zasady przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur – wybrane zagadni...
Wdrażanie standardów Krajowych Ram Kwalifikacji
Podróże służbowe pracowników naukowych i dydaktycznych
Problemy naukowo-dydaktyczne współczesnego naukowca. Naukowiec kontra (?) prawo...