Podróże służbowe pracowników naukowych i dydaktycznych

MARIA KUCHARSKA-FIAŁKOWSKA
Podróże służbowe pracowników naukowych i dydaktycznych
Opis

Artykuł ukazał się w czasopiśmie ,,Niezbędnik Kadry Akademickiej” 5 styczeń /2016 pod redakcją Karola Zawadzkiego.

Praca naukowa i dydaktyczna wiąże się niejednokrotnie z wyjazdami związanymi z obowiązkami służbowymi. Czas ten jest czasem pracy, opłacanym na takich samych zasadach, jak w przypadku wykonywania pracy w stałym jej miejscu. Jednak poza wynagrodzeniem pracownikom przysługują dodatkowe środki związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych w podróży służbowej.

W artykule znajdą Państwo:

  • obowiązki pracodawcy wypłaty należności z tytułu delegacji
  • obligatoryjny katalog kosztów delegacji, które muszą być uwzględnione zgodnie z art. 77 & 2 Kodeksu Pracy
  • różnice w sposobie naliczania należności w podróży krajowej i zagranicznej.
Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Wielu pracodawców wprowadza wewnętrzne regulaminy dotyczące sposobu rozliczania podróży służbowych zawierające wzory rozliczeń, terminy, sposób składania oświadczeń itp. Pracownik odbywający podróż krajową może otrzymać zaliczkę na poczet przyszłych, wstępnie skalkulowanych kosztów. Pracodawca jest zobligowany ją wypłacić, jeśli pracownik wystąpi z takim wnioskiem. Bez wniosku pracownika zaliczka w podróży krajowej nie musi być wypłacona (§ 11 rozporządzenia), a pracownik może pokryć koszty podróży z własnej kieszeni, a następnie wystąpić o ich zwrot zgodnie z rozliczeniem. Inaczej jest w przypadku podróży zagranicznej. Pracownik, który wyjeżdża służbowo poza granice kraju, musi otrzymać zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty, które ocenia się na podstawie wstępnej kalkulacji (koszty noclegów, przejazdów, diety). Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest więc dopuszczalne, aby pracownik w zagranicznej podróży służbowej angażował […]