Czas – czwarty wymiar nauczania i uczenia się

MAŁGORZATA NODZYŃSKA, PAWEŁ CIEŚLA
Czas – czwarty wymiar nauczania i uczenia się
Opis

Artykuł pochodzi z czasopisma Niezbędnik Akademicki nr 5/ 2016 pod redakcją Karola Zawadzkiego,
autor: dr hab. Małgorzata Nodzyńska, dr Paweł Cieśla,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W materiale:

  • wskazówki, jak rozpocząć planowanie czasu na poziomie uczelni, wydziału?
  • przykłady niewłaściwego planowania organizacji roku akademickiego,
  • wykres wahań wydajności pracy w ciągu roku kalendarzowego,
  • wykres krzywej wydajności na podstawie REFA (Komisji Badań nad Pracą),
  • konkretne rozwiązania rozłożenia w czasie semestru zajęć.

Na uczelniach rzadko kiedy podejmowany jest globalnie problem organizacji i planowania. A przecież przeprowadzone badania ukazują, że jeżeli na właściwe zaplanowanie czynności, które mamy wykonać danego dnia, poświęcimy tylko 1% czasu potrzebnego na wykonanie danej pracy, to zaoszczędzimy aż jedną godzinę dziennie (Bradley, McRae, 1994; Seiwert, 1998).

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Właściwą organizację czasu ułatwiającą pracę, zarówno nauczycielom akademickim, jak i studentom, należy zacząć już przy planowaniu tzw. organizacji roku akademickiego, czyli ram czasowych, w czasie których będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, sesje egzaminacyjne, a także umieszczone zostaną dni wolne od zająć lub dni wolne od pracy. Jako przykłady niewłaściwego planowania organizacji roku akademickiego można podać: […]