Pamiętaj kierowniku młody…

VICTORIA KAMASA
Pamiętaj kierowniku młody…
Opis

Umiejętność pozyskiwania pieniędzy na badania stała się jedną z kluczowych kompetencji, którą powinien posiadać współczesny naukowiec. Jednak formularze, odpowiadanie na dziesiątki pytań, czy konstruowanie budżetu projektu, mogą być czynnikiem zniechęcającym do aplikowania o środki na badania naukowe.

W niniejszym poradniku napisanym przystępnym lecz fachowym językiem dowiesz się więcej o procesie przyznawania grantów.

W artykule znajdą Państwo wskazówki:

– jak przygotować się do logistycznej i administracyjnej obsługi grantu?
– jak wydać uzyskane środki w zaplanowany sposób?
– jakie kryteria należy wziąć pod uwagę, by zespół projektowy skutecznie współpracował?
– w jaki sposób raportować postępy badawcze w projekcie?

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Realizacja grantu to proces. Zamknięty w określonych ramach czasowych. Składający się z określonej liczby konkretnych etapów. Każdy etap to kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt mniejszych lub większych zadań, które muszą zostać wykonane przez konkretne osoby w konkretnym terminie. Do realizacji każdego z nich potrzebne są określone warunki, w których może się ono odbyć, takie jak wyniki z wcześniejszego etapu, czy odpowiedni sprzęt bądź materiały. Im wcześniej kierownik spojrzy na realizowany przez siebie grant z tej perspektywy, na im bardziej precyzyjne etapy go podzieli, im drobniejsze zadania wydzieli i im bardziej klarownie przypisze je do osób i terminów, tym większa szansa, że realizacja grantu przebiegnie w miarę zgodnie z planem. Niezwykle przydatnym narzędziem okazuje się tutaj […]