Poradniki

Deutsch fur Krankenpflege und Hebammenkunde- materiały dźwiękowe
Telekardiologia w niewydolności serca
Działania policyjne w środowisku COVID-19
Dobre, bo naturalne – zdrowa pielęgnacja
Najczęstsze błędy popełniane przez lekarzy w dokumentacji medycznej
Reklama i promocja gabinetu lekarskiego a polskie prawo
Nowelizacja ustawy w związku z ochroną pacjenta przed zakażeniem
Skuteczne komunikowanie się z pacjentem