Bez planu ani rusz, czyli jak opracować kosztorys projektu

VICTORIA KAMASA
Bez planu ani rusz, czyli jak opracować kosztorys projektu
Opis

Artykuł pochodzi z czasopisma Niezbędnik Akademicki nr 2/2015 pod redakcją Karola Zawadzkiego.

Starając się o środki na sfinansowanie badań, należy dużo uwagi poświęcić wstępnemu etapowi, jakim jest sporządzenie kosztorysu. Przy jego opracowywaniu warto pamiętać o odpowiedniej kwalifikacji kosztu, poprawnym oszacowaniu jego wysokości oraz dobrym uzasadnieniu konieczności poniesienia kosztu. Dzięki temu nasz kosztorys będzie poprawny od strony formalnej i nie powinien budzić wątpliwości recenzentów oraz ekspertów oceniających projekt.

W artykule informacje o:
– kwalifikacji kosztu i jakie są jego podziały
– grupach kosztów
– poprawnym oszacowaniu wysokości kosztu
– kosztach na aparaturę i inne urządzenia badawcze

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

W kwestii wynagrodzeń NCN pozostawia stosunkowo niewielkie pole manewru twórcom projketów badawczych. Regulacje dotyczące wnagrodzeń sa bardzo szczegółowe i równocześnie dość złożone. Po pierwsze, przewiduje się finansowanie wynagrodzeń z trzech różnych pól […]