Bez planu ani rusz, czyli jak opracować kosztorys projektu
Algorytmy projektowania z uwagi na warunki pożarowe