Infekcja toksoplazmozą u ciężarnej – dramatyczne konsekwencje dla płodu
Zdalne monitorowanie dobrostanu płodu. Mobilne KTG w praktyce położnej