Zasady przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur – wybrane zagadnienia

REDAKCJA
Zasady przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur – wybrane zagadnienia
Opis

Artykuł pochodzi z czasopisma ,,Niezbędnik Akademicki” nr 5/ 2016.

Pod koniec 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Nowe przepisy doprecyzowują głównie kwestie proceduralne.

W artykule znajdą Państwo:

  • które dokumenty i oświadczenia są obligatoryjne w zakresie przewodów doktorskich?
  • w jakich warunkach jest powoływany promotor pomocniczy i kopromotor?
  • jakie informacje należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego?
  • o ważności bezstronności recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

W zakresie przewodów doktorskich doprecyzowano np., w jakich przypadkach powinno się powoływać promotora pomocniczego i kopromotora. Aktualnie rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może dodatkowo wyznaczyć promotora pomocniczego w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem. Wprowadzono także przepis, zgodnie z którym do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat powinien załączyć informację o przebiegu poprzedniego przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora. Dotychczas kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego musiał załączać m.in. poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Aktualnie wystarczy tylko potwierdzenie, że […]