Wdrażanie standardów Krajowych Ram Kwalifikacji

BARBARA ŁUKASIK-MAKOWSKA
Wdrażanie standardów Krajowych Ram Kwalifikacji
Opis

Artykuł pochodzi z czasopisma ,,Niezbędnik Akademicki” nr 5/ 2016

Wprowadzone w 2011 roku regulacje związane z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji do opisu kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolnictwa wyższego zobowiązały uczelnie m.in. do przygotowania odpowiedniej dokumentacji w trybie bardzo pilnym, przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.

Wprowadzanie KRK to przejście od tradycyjnego systemu kształcenia, zorientowanego na nauczyciela, do prowadzenia kształcenia opartego na efektach kształcenia.

W artykule znajdą Państwo:

  • opis złożoności rekonstrukcji planów i programów – przeszkody formalno-organizacyjne,
  • wymagane przez KRK komponenty informacji w kartach przedmiotów (sylabusach),
  • model cyfryzacji dokumentacji jako wsparcie procesu kształcenia na wyższych uczelniach,
  • przykładową wizualizację zawartości matrycy kompetencji – kompleksowe narzędzie prezentacji planu studiów.
Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Program studiów wymaga systematycznego doskonalenia z uwagi na różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (Rys. 3). Do najistotniejszych czynników zewnętrznych trzeba zaliczyć rozwój wiedzy, technologii, narzędzi objętych obszarem danej dyscypliny oraz potrzeby rynku pracy, na który trafią absolwenci danego kierunku studiów. Uczelnie z racji prowadzonej działalności naukowo-badawczej mają należytą świadomość rozwoju wiedzy, ale muszą regularnie monitorować potrzeby i wymagania kadrowe praktyki gospodarczej. Czynniki wewnętrzne związane są z realizacją procesów kształcenia i w dużej mierze implikacją zmian, które trzeba wprowadzać z uwagi na wspomniane wcześniej czynniki zewnętrzne. Systematyczne podnoszenie jakości studiów prowadzonych przez wyższe 5 Opis systemu znaleźć można na stronach http://e-sylabus.pl/ uczelnie wymaga przeprowadzania różnych analiz planów i programów studiów. Należy między innymi uzupełniać treści kształcenia, analizować następstwo przedmiotów, weryfikować niepowtarzalność treści dydaktycznych przekazywanych w różnych przedmiotach, sprawdzać proporcjonalność wymiarów godzin w odniesieniu do […]