Medycyna

Czy dziecko po drgawkach gorączkowych prostych wymaga hospitalizacji?
Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy skrętu przydatków
Dobre, bo naturalne – zdrowa pielęgnacja
Infekcja toksoplazmozą u ciężarnej – dramatyczne konsekwencje dla płodu
Metody pracy położnej z pacjentką głuchoniemą i niedosłyszącą
Rozwój naukowy i zawodowy otworzył mi wiele drzwi
Zdalne monitorowanie dobrostanu płodu. Mobilne KTG w praktyce położnej
Całkowita rekonstrukcja łuku górnego i dolnego