Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi ̵...