Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy skrętu przydatków
Embolizacja wewnątrznaczyniowa. Leczenie zespołu przekrwienia biernego macicy