Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy skrętu przydatków