ECDL Advanced na skróty. Edycja 2015. Sylabus v. 2.0 – materiały dodatkowe
Sterowanie procesami ciągłymi – materiały dodatkowe
Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych
Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata. Aktualizacja...
Deutsch fur Krankenpflege und Hebammenkunde- materiały dźwiękowe
Telekardiologia w niewydolności serca
Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej
Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii