Telekardiologia w niewydolności serca

EWA PIOTROWICZ, RYSZARD PIOTROWICZ, GRZEGORZ OPOLSKI, WOJCIECH ZARĘBA, MACIEJ BANACH
Telekardiologia w niewydolności serca
Opis

Telekardiologia w niewydolności serca jest pierwszym w Polsce opracowaniem tego tematu przez czołowych ekspertów w tej dziedzinie. Adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, personelu ośrodków rehabilitacyjnych i całego pionu inżynieryjno-technicznego opracowującego metodologię telemedycyny.

Mamy nadzieję, ze lektura książki i zawarte w niej dane naukowe, metodologia i pokazane możliwości telemedycyny będą stymulowały czytelników do coraz szerszego wykorzystywania jej w codziennej praktyce klinicznej, poprawiając stan kliniczny i rokowania chorych z niewydolnością serca.

Pliki do pobrania w formacie epub i mobi

Dane szczegółowe
Pobierz