Programistyczne potknięcia. Jak ich unikać?

GYNVAEL COLDWIND, MATEUSZ JURCZYK
Programistyczne potknięcia. Jak ich unikać?
Opis

Błędy znajdujące się w programach komputerowych można dzielić na wiele różnych kategorii: błędy w składni lub logice aplikacji, błędy wpływające na stabilność lub bezpieczeństwo systemu, błędy ujawniające się w trakcie pisania kodu, po tygodniach, latach, a nawet dekadach!

W niniejszym artykule przedstawiamy przykłady kilkunastu najciekawszych, zdaniem autorów, rodzin błędów i programistycznych potknięć, wraz z wyjaśnieniem ich natury, możliwości unikania oraz powiązanymi przykładami z życia.

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Najpopularniejsze przypadki: przypisywanie sobie autorstwa cudzego tekstu, zwłaszcza w formie dokonania tłumaczenia z jednego języka na drugi; przekraczanie dozwolonych granic cytatu; rozpowszechnianie cudzych utworów na platformie e-Learningowej, w miejsce sporządzenia własnego opracowania. Naruszenie prawa autorskiego w powyższych okolicznościach powinno być szczególnie piętnowane, zwłaszcza, iż wyjątkowo łatwo naruszeniu zapobiec. Istotnym czynnikiem jest także społeczna świadomość etycznego wymiaru plagiatu. Jest ona na bardzo różnych poziomie i to nie tylko wśród naukowców, ale także organów administracji państwowej. Rada: korzystać z twórczości innych wedle zasad, które […]