Czy krioterapia ustępuje miejsca ablacji RFA?

BOGUSŁAW NAJNIGIER
Czy krioterapia ustępuje miejsca ablacji RFA?
Opis

Fragment pochodzi z publikacji ”Rak wątrobowokomórkowy” pod redakcją Marka Krawczyka.

W artykule:

Jak wybrać najskuteczniejszy sposób wykonywania zabiegu?
Czy dzięki zabiegowi krioablacji zmian w wątrobie można przedłużyć czas przeżycia chorych?
Jakie warunki musi spełniać chory abyśmy mogli zastosować krioterapię?
Co zrobić w przypadku wykonywania krioablacji zmian leżących w pobliżu dużych naczyń?
Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Krioterapia polega na szybkim mrożeniu zmian do temperatury przynajmniej -50 C. W komórce I przestrzeni pozakomórkowej dochodzi do formowania się kryształków lodu. Prowadzi to w krótkim czasie do uszkodzenia struktur komórkowych wskutek dehydracji, uszkodzenia błony komórkowej i denaturacji białka. Dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia wszystkich komórek, w tym nowotworowych.

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Leczenie za pomocą niskiej temperatury znane jest od dawna, ale dopiero na początku lat 60. XX wieku Cooper i Lee skonstruowali urządzenie umożliwiające zamrażanie chorobowo zmienionych tkanek, wykorzystując je w trakcie operacji neurochirurgicznych; zastosowaną metodę opisali w piśmiennictwie specjalistycznym [1, 2]. Rozwój i udoskonalenie sprzętu pozwoliły na zastosowanie krioterapii także w innych specjalnościach zabiegowych, w tym również w chirurgii. Stale rozwija się także kriobiologia, tworząca teoretyczną podstawę kriochirurgii [3]. Zainteresowanie krioterapią narządów miąższowych – w tym także wątroby – trwa zatem od kilkudziesięciu lat [4, 5, 6]. Krioterapia polega na szybkim mrożeniu zmian
do temperatury przynajmniej -500C. W komórce i przestrzeni pozakomórkowej dochodzi do formowania się kryształów lodu. Prowadzi to w krótkim czasie do […]