Położna. Nauka i Praktyka

EWA DMOCH-GAJZLERSKA
Położna. Nauka i Praktyka
Opis

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Położna. Nauka i Praktyka” pod redakcją Ewy Dmoch-Gajzlerskiej.

W numerze m.in.

  • potrzeby edukacyjne rodziców w zakresie pierwszej pomocy
  • zespół stresu pourazowego po porodzie
  • rola położnej w zapobieganiu jego wystąpieniu
  • karmienie naturalne czy sztuczne? Porównanie mleka matki z mlekiem modyfikowanym
  • opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • poród pojedynczy o czasie powikłany zaburzeniami pępowinowymi

„Położna. Nauka i Praktyka” to naukowe pismo będące profesjonalną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, adresowane do położnych, studentów uczelni medycznych, oraz do wszystkich osób zainteresowanych zdobywaniem lub poszerzaniem wiedzy z zakresu położnictwa.

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Większość k biet pragnie mieć dziecko, jednak nie wszystkim spełnienie tego pragnienia przychodzi łatwo. Do tej grupy należą kobiety z niepełnosprawnością. Wyróżniamy kilka grup niepełnosprawności: sensoryczną, intelektualną, psychiczną, a także ruchową [1]. Osoby z trzech pierwszych grup pod względem fizycznym są zdrowe, jednak u kobiet z zaburzeniami narządu ruchu występują dodatkowe utrudnienia. Powstają one na skutek zmian wynikających z uszkodzenia, deformacji narządów czy też ich braku. Kobiety z niepełnosprawnością ruchową borykają się z wieloma problemami natury psychicznej, społecznej i zdrowotnej. Dotyczą one ich wyglądu zewnętrznego, atrakcyjności oraz zaspokojenia potrzeby rodzicielstwa. Ograniczenia spowo dowane chorobą lub uszkodzeniem ciała prowadzą do zmian w poszczególnych narządach czy układach. Sprawując opiekę pielęgnacyjną nad taką osobą, należy brać pod uwagę przyczynę wystąpienia uszkodzenia. Inna sytuacja dotyczy pacjentek z deformacją lub brakiem kończyn, a inne postępowa nie będzie wskazane w sytuacji uszkodzenia ne wów rdzeniowych lub obwodowych, np. w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej czy przerwania rdzenia kręgowego. Powoduje to zmianę sposobu opieki, która musi uwzględnić […]