Nowelizacja ustawy w związku z ochroną pacjenta przed zakażeniem

LIDIA SIERPIŃSKA
Nowelizacja ustawy w związku z ochroną pacjenta przed zakażeniem
Opis

Artykuł pochodzi z czasopisma ”Zakażenia szpitalne” pod redakcją Mirosławy Malary.

We fragmencie:

  • Jak zmieniają się potrzeby nadzoru epidemiologicznego i zwalczania chorób zakaźnych?
  • Jakie nowe obowiązki dla kierowników podmiotów leczniczych oraz pracowników medycznych wprowadza nowa ustawa?
  • Zespół kontroli zakażeń szpitalnych – jaki jest zakres odpowiedzialności i jakie ma zadania?
  • Jakim wymaganiom powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego?
  • Jakie są aktualne wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej?

Utrzymanie i rozwój podmiotów leczniczych w rynkowym systemie ochrony zdrowia ściśle wiążą się z doskonaleniem jakości świadczeń opieki medycznej. Na jakość świadczeń zdrowotnych składa się między innymi, zapewnienie wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej nad chorym oraz ochrona przed zakażeniem.

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

W ochronie pacjenta przed zakażeniem istotne są również zalecenia Rady Unii Europejskiej z 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Zalecenia odnośnie do zapobiegania zakażeniom w opiece zdrowotnej brzmią: „(14) Zapobieganie zakażeniom związanym z opieką zdrowotną i ich kontrola powinny stanowić długoterminowy priorytet strategiczny instytucji opieki zdrowotnej. Konieczna jest współpraca obejmująca wszystkie poziomy hierarchii i wszystkie funkcje, zmierzająca do zmian organizacyjnych i postępowania zorientowanych na wyniki; służyć temu powinno […]