Niepożądane skutki leków. Zmiany na skórze

R .J.G. RYCROFT
Niepożądane skutki leków. Zmiany na skórze
Opis

Zachęcamy do lektury materiałów pochodzących z książki „Dermatologia” R.J.G. Rycrofta
(Redakcja naukowa wydania polskiego L. Rudnicka, M. Olszewska, M. Sar-Pomian).

Niepożądane reakcje polekowe występują najczęściej u pacjentów w starszym wieku i chorujących na zespół nabytego upośledzenia odporności. Lekami najczęściej powodującymi zmiany skórne są antybiotyki, NLPZ, leki przeciwpadaczkowe i leki kardiologiczne.

Rzeczywista częstość występowania polekowych zmian skórnych jest trudna do określenia, gdyż łagodne i przejściowe zmiany często nie są odnotowywane, a także dlatego, że niektóre choroby skóry mogą być fałszywie przypisywane lekom.

Kiedy ostawić lek powodujący zmiany skórne?
Jak określić który lek powoduje zmiany skórne w przypadku przyjmowania przez pacjenta wielu leków?
Jaką terapię zastosować w przypadku zespołu Stevensa-Johnsona?
Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia rumienia trwałego w przypadku podawania tetracyklin?
Czy toksyczna nekroliza naskórka zawsze zagraża życiu pacjenta?

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Zmiany skórne stanowią jedną z najczęstszych manifestacji niepożądanych reakcji polekowych. Ich rzeczywista częstość występowania jest trudna do określenia, gdyż łagodne i przejściowe zmiany często nie są odnotowywane, a także dlatego, że niektóre choroby skóry mogą być fał zywie przypisywane lekom. Nie które grupy pacjentów są szczególnie narażone na występowanie niepożądanych reakcji polekowych. Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest wysypka po ampicylinie u pacjentów leczonych z powodu mononukleozy zakaźnej […] Niepożądane reakcje polekowe występują częściej u pacjentów w starszym wieku i chorujących na zespół nabyte go upośledzenia odporności (AIDS). Lekami najczęściej powodującymi zmiany skórne są: antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciw padaczkowe i leki kardiologiczne, takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery kanałów wapniowych i amiodaron. W przypadku pacjentów przyjmujących wiele leków wskazanie tego środka, który odpowiada za wystąpienie zmian, może być trudne – zwykle odstawia się lek najbardziej „podejrzany”. Rozpoznanie może być potwierdzone w próbie prowokacji, jednak należy […]