Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań – materiały dodatkowe

ROBERT KOWALCZYK, CEZARY OBCZYŃSKI, KAMIL NIEDZIAŁOMSKI
Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań – materiały dodatkowe
Opis

Książka doskonałego zespołu autorów, którzy – po wydaniu podręczników Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie. Repetytorium oraz Całki. Metody rozwiązywania zadań – zajęli się kolejnym, kompleksowo ujętym, ważnym zagadnieniem matematyki wyższej, z którym zmagają się wszyscy studenci kierunków technicznych.

Podręcznik ma charakter praktyczno-teoretyczny i jest bardzo pomocny w zrozumieniu istoty tak ważnych zagadnień w analizie matematycznej, jak:

– granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej (granica właściwa i niewłaściwa, ciągłość i jednostajna ciągłość),
– rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej (pierwsza pochodna i jej interpretacja geometryczna, reguła de l’Hospitala, przebieg zmienności funkcji, szeregi Taylora),
– granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych (elementy teorii przestrzeni metrycznych, granica funkcji),
– rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych (pochodne kierunkowe i cząstkowe, pochodne wyższych rzędów, zastosowania pochodnych, funkcje uwikłane).

Książka jest napisana w formie ćwiczeń rachunkowych, których wykonanie zapewni biegłość w posługiwaniu się metodami rachunkowymi wykorzystywanymi przy obliczaniu granic i przy zastosowaniu rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zawiera również wiele zadań rozwiązanych bardzo szczegółowo, krok po kroku.

Dane szczegółowe
Pobierz