Dysleksja – co warto o niej wiedzieć?

BEATA KOZŁOWSKA, AGNIESZKA MĄCZYŃSKA DILIS
Dysleksja – co warto o niej wiedzieć?
Opis

Fragment pochodzi z czasopisma ”Baby Junior” pod redakcją Doroty Kobierzewskiej.
Autorzy: Beata Kozłowska, Agnieszka Mączyńska Dilis

Problemy z czytaniem i pisaniem to najczęstsze przyczyny szkolnych niepowodzeń. Zanim jednak do nich dojdzie, warto już w przedszkolu, a nawet wcześniej, uważnie obserwować dzieci pod kątem ryzyka dysleksji. Dostrzeżenie ryzyka dysleksji na jak najwcześniejszym etapie może mieć duże znaczenie dla zmniejszenia problemów w przyszłości, podczas nauki w szkole. Dowiedz się więcej dzięki lekturze e-booka.

Nie trzeba być omnibusem, aby być szczęśliwym

Z Wojciechem Brejnakiem, psychologiem, byłym wieloletnim przewodniczącym Warszawskiego Oddziału nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, autorem wielu publikacji, w tym poradnika dla nauczycieli, wychowawców i rodziców „Dysleksja” wydanego nakładem PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, rozmawia Agnieszka Mączyńska-Dilis.

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Kiedy i jak rozpoznajemy? Ryzyko wystąpienia dysleksji stwierdza się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych najczęściej na etapie nauczania wczesnoszkolnego, czyli w klasach I–III szkoły podstawowej. Jest to czas, kiedy dziecko zaczyna zgłębiać umiejętności czytania i pisania. Wczesne objawy zagrożenia dysleksją można jednak zaobserwować już na długo przed rozpoczęciem nauki. W okresie przedszkolnym rodzice i nauczyciele powinni uważnie obserwować dzieci, co pomoże im dokonać wstępnej oceny wystąpienia zagrożenia dysleksją. Dostrzeżenie wspomnianego ryzyka na jak najwcześniejszym etapie może mieć duże znaczenie dla zmniejszenia problemów w przyszłości, podczas nauki w szkole. Dzieci z grupy ryzyka dysleksji niejednokrotnie przeżywają niepowodzenia w uczeniu się już w wieku przedszkolnym. Niepowodzenia szkolne na tle problemów z czytaniem i pisaniem prowadzą najczęściej do […]