Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi – materiały dodatkowe

WALDEMAR MAGDA
Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi – materiały dodatkowe
Opis

Jednym z głównych zadań projektanta budowli morskiej jest poprawne uwzględnienie kombinacji oddziaływań takich czynników jak: falowanie, prądy morskie, wiatr, zjawiska sejsmiczne. Innym istotnym elementem jego pracy jest zagwarantowanie spełnienia warunków stateczności budowli poprzez umiejętną analizę współoddziaływania środowiska morskiego i budowli morskiej z jednoczesnym interaktywnym projektowaniem geometrii budowli oraz doborem właściwych parametrów materiałowych.

Niniejsza publikacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z inżynierią morską. Na przykładzie typowych budowli morskich: falochronu pionowościennego, falochronu narzutowego oraz rurociągu podmorskiego przedstawiono metody umożliwiające określenie obciążenia tych budowli – zarówno w postaci obciążenia hydrostatycznego, jak i obciążenia hydrodynamicznego.

Autor krok po kroku prezentuje szczegółowe rozwiązania licznych zadań rachunkowych, w których uwzględniono typowe schematy obciążeń, możliwe do zaistnienia w warunkach rzeczywistej pracy budowli morskiej. Aby ułatwić Czytelnikowi do maksimum osiągnięcie pozytywnych wyników samokształcenia na bazie prezentowanej książki, autor daje Czytelnikowi możliwość skorzystania z darmowej wersji wykonawczej autorskiego programu komputerowego, przygotowanego specjalnie jako uzupełnienie materiału przedstawionego w książce.

O PLIKACH

Aby ułatwić Czytelnikowi osiągnięcie pozytywnych wyników samokształcenia na bazie prezentowanej książki, zachęcamy do skorzystania z darmowej wersji wykonawczej autorskiego programu komputerowego, napisanego w języku programowania FORTRAN i przygotowanego specjalnie jako uzupełnienie materiału przedstawionego w książce.

Pliki można wykorzystać w celu sprawdzenia wyników własnoręcznych obliczeń wykonanych na bazie wszystkich 40 przykładów obliczeniowych prezentowanych w książce.

W celu prawidłowego działania programu należy zainstalować go na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 lub 10 i z monitorem pracującym w rozdzielczości 1920×1080 pikseli, określanej często jako „Full HD”. Program Bud-Mor.exe należy obsługiwać wyłącznie za pomocą klawiatury. Wyniki obliczeń przedstawiane są bezpośrednio na ekranie monitora, a wyniki obliczeń ze wszystkich przykładów w danej sesji obliczeniowej zapisywane są dodatkowo w zbiorze Bud-Mor.res.

Dane szczegółowe
Pobierz