Świat w przysłowiach

PRACA ZBIOROWA
Świat w przysłowiach
Opis

Jak wiadomo „przysłowia są mądrością narodów”, ale każdy naród ma swoje przysłowia, w których – jak w lustrze – odbija się specyfika mentalności danej nacji.

Zapraszamy do interesującej lektury e-booka Świat w przysłowiach. Polecamy!

Prawie 300 przysłów 42 narodowości w oryginalnej pisowni wraz z tłumaczeniem polskie odpowiedniki.

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Don’t make a mountain out of a molehill, nie rób góry z kopca kreta (pol. odpowiednik: robić z igły widły).

Early bird catches the worm, poranny ptak łapie robaka (pol. odpowiednik: kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje).

A woman’s work is never done, praca kobiety nigdy nie jest skończona.

Thunder does not strike a stork nest, gdzie bocian na gnieździe, tam piorun nie uderzy.

My home is my castle, mój dom jest moją twierdzą.

Choose your wife rather by your ear than by your eye, wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.

Hope for the best, prepare for the worst, spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.

A penny saved is a penny earned, grosz zaoszczędzony jest groszem zarobionym (pol. odpowiednik: ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka).

All’s well that ends well, wszystko dobre, co się dobrze kończy. […]