Sterowanie procesami ciągłymi – materiały dodatkowe

ADAM SŁOTA
Sterowanie procesami ciągłymi – materiały dodatkowe
Opis

Teoria sterowania to dziedzina zajmująca się analizą, modelowaniem matematycznym oraz symulacją komputerową układów sterowania.

 

Z fragmentu Wprowadzenia do książki „Sterowanie procesami ciągłymi. Wykorzystanie LabVIEWTM w praktyce”:

„Aby zaprojektować układ sterowania, konieczne jest zrozumienie sposobu działania urządzenia, którym ma być realizowane sterowanie, określenie wymagań co do jego działania, wybór rozwiązania, dobór parametrów, jak również analiza i ocena jakości zbudowanego układu. W [niniejszej książce] są przedstawione wymienione zagadnienia. W każdym rozdziale przedstawiono opis teoretyczny tematu oraz zamieszczono przykłady ilustrujące dane zagadnienie. Istotnym elementem książki jest opis możliwości wykorzystania systemu LabVIEW™ w zakresie modelowania i analizy układów sterowania procesami ciągłymi. Przedstawiono i krótko opisano jego dostępne funkcje oraz przykłady ich wykorzystania.”

Dane szczegółowe
Pobierz