Obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji

ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY
Obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji
Opis

Artykuł stanowiący treść tego e-booka ukazał się w publikacji pt. „Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów”
autorstwa Anny Rawskiej-Skotniczny (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014).

Faza wykonywania konstrukcji jest jednym z najtrudniejszych etapów powstawania obiektu budowlanego. Branża budowlana jest jedną z najbardziej „wypadkogennych” ze wszystkich gałęzi przemysłu. Dotychczas nie było właściwie jednolitej normy, która regulowałaby tą problematykę. Dlatego pojawienie się Eurokodu 1991-1-6 jest bardzo korzystne i konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

W e-booku znajdą Państwo:

przykłady obliczeniowe wynikające z wieloletniej praktyki projektowej i eksperckiej autorki,
szczegółowe informacje na temat okresów powrotu oddziaływań wykonawczych,
praktyczne wskazówki, jak przeprowadzić analizę harmonogramu prac budowlanych;
informacje na temat Eurokodów konstrukcyjnych stosowanych do oceny bezpieczeństwa wznoszonego obiektu i pomocniczych konstrukcji budowlanych,
praktyczne informacje na temat obciążeń i oddziaływań innych niż wykonawcze.18

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Faza wykonywania konstrukcji jest jednym z najtrudniejszych etapów powstawania obiektu budowlanego, trudno bowiem przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogą się pojawić na budowie. Branża budowlana jest jedną z najbardziej „wypadkogennych” ze wszystkich gałęzi przemysłu, większość wypadków na budowach jest spowodowana nierozwagą, bezmyślnością i brakiem wyobraźni. Do wielu z nich dochodzi z powodu braku właściwie wykonanego projektu montażu, który w przypadku wielu obiektów powinien być obowiązkową częścią projektu budowlanego.
Dotychczas nie było właściwie jednolitej normy, która regulowałaby tą problematykę, a wytyczne były rozsiane po wielu krajowych przepisach i normach. Dlatego pojawienie się Eurokodu 1991-1-6 jest bardzo korzystne i konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa. I choć nie jest on jeszcze do końca skoordynowany z polskimi przepisami, to przy zaangażowaniu środowiska inżynierów budownictwa może stać się […]