Niewydolność nerek u 9-letniego chłopca

IRENA MAKULSKA, DANUTA ZWOLIŃSKA, KATARZYNA JUNGIEWICZ
Niewydolność nerek u 9-letniego chłopca
Opis

Artykuł „Późne rozpoznanie schyłkowej niewydolności nerek” autorstwa Ireny Makulskiej, Danuty Zwolińskiej oraz Katarzyny Jungiewicz pochodzi z pisma „Analiza Przypadków. Pediatria”

 

Polecamy lekturę opisu przypadku:

Zanim chłopiec trafił do Kliniki Nefrologii Dziecięcej UM we Wrocławiu od urodzenia moczył się w nocy. Z tego powodu był diagnozowany i leczony bez poprawy w poradni urologicznej dla dzieci. Obserwowano u niego gorszy apetyt oraz stwierdzono umiarkowaną niedokrwistość normocytarną, normobarwliwą. Stosowano preparaty żelaza przez 4 miesiące bez poprawy w morfologii krwi. (…)

Opis przypadku zawiera:

  • analizę przypadku oraz badania laboratoryjne
  • omówienie, konsultacje wymagane przed zgłoszeniem do przeszczepienia nerki
  • wnioski
Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest zespołem chorobowym rozwijającym się wskutek wrodzonych lub nabytych schorzeń układu moczowego, które prowadzą do zmniejszenia liczby licznych nefronów do stopnia uniemozliwiającego utrzymanie homeostazy. Według obowiązującej nomenklatury PCHN rozpoznajemy wtedy, gdy uszkodzenie nerek (strukturalne lub czynnościowe) utrzymuje się powyżej 3 miesięcy, nawet przy prawidłowym lub podwyższonym przesączeniu kłębuszkowym (GFR), lub gdy przez 3 miesiące obserwujemy obniżone GFR […], niezależnie od obecności wskaźników uszkodzenia nerek. Aktualnie, w zależności od wartosci GFR, wyróznia się 5 stadiów PChN [1,2]. U dzieci najczęstszą przyczyną PChH są […]