Nietrzymanie moczu u dzieci. Dobór odpowiedniej terapii farmakologicznej

DARIUSZ RUNOWSKI
Nietrzymanie moczu u dzieci. Dobór odpowiedniej terapii farmakologicznej
Opis

Artykuł pochodzi z czasopisma ,,Analiza Przypadków. Pediatria” pod redakcją Teresy Jackowskiej.

Problem moczenia nocnego dotyka 5-20%dzieci w wieku szkolnym, z wyraźną przewagą występowania tego problemu u chłopców. Świadoma kontrola nad oddawaniem moczu pojawia się u dzieci w wieku 2-5 lat.

Zgodnie z klasyfikacją ICS wyróżnia się kilka form nietrzymania moczu. Przyczyny nietrzymania moczu nie są do końca jasne. Część przypadków obejmuje obciążenie genetyczne – chromosomy 13., 12., 8.

Jak wybrać odpowiednią terapię? Jakie leczenie farmakologiczne wybrać?

Zachęcamy do lektury. W artykule znajdą Państwo:

  • Klasyfikację ICS form nietrzymania moczu.
  • Diagnozę przyczyn – mechanizmu dominującego nietrzymania moczu.
  • Wyniki jakich badań moczu może pozwolić pediatrze na ustalenie przyczyny moczenia nocnego?
  • Do czego są potrzebne kalendarz moczenia
    i karta mikcji?
  • Modele postępowania w leczeniu farmakologicznym.
Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Przyczyny moczenia nocnego są nie do końca jasne. Wiadomo, iż pewne znaczenie ma występowanie rodzinne. Wytypowano kilka tzw. genów kandydatów, zlokalizowanych na chromosomach 13., 12. i 8., mających odgrywać rolę w predyspozycji do występowania tego zaburzenia [10,11]. Bierze się też pod uwagę kilka mechanizmów patofizjologicznych, odpowiedzialnych za występowanie moczenia, takich jak:
◗ nadmierne nocne wytwarzanie moczu, wynikające z zaburzeń
wytwarzania wazopresyny,
◗ zbyt mała pojemność pęcherza moczowego, związana często
z nadreaktywnością wypieracza,
◗ zaburzenia procesu budzenia się ze snu [3,12].
Z punktu widzenia klinicysty ważna jest próba ustalenia mechanizmu dominującego, co może być pomocne w […]