Materiały dodatkowe – projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych

ELŻBIETA SZMIGIERA
Materiały dodatkowe – projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
Opis

O książce

Niniejsza monografia jest pierwszą częścią szerszego opracowania dotyczącego zasad projektowania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Skupiono się w niej na elementach zginanych (kolejna część będzie dotyczyła elementów ściskanych). Autorzy, oprócz przedstawienia podstawowych założeń, metod i wzorów opisanych w normie Eurokod 4,  tłumaczą złożone i skomplikowane zjawiska zachodzące w zginanych elementach zespolonych stalowo-betonowych.

Monografia składa się ze wstępu prezentującego właściwości betonu, stali konstrukcyjnej, stali zbrojeniowej i łączników oraz 9 rozdziałów dotyczących np. oddziaływań, analizy konstrukcji, stropów zespolonych na blasze fałdowej oraz belek zespolonych. Omówiono także zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

O arkuszach do pobrania:

Czytelnik niniejszej publikacji może skorzystać z użytecznego narzędzia, jakim są arkusze kalkulacyjne. Przy pomocy pierwszego z nich można przeprowadzić obliczenia stropu zespolonego na blasze fałdowej – zarówno dla typowych blach dostępnych na rynku polskim – jak i dla profilu zdefiniowanym przez użytkownika. Arkusz drugi służy do obliczania stalowych belek zespolonych ze stropem betonowym.

W celu skorzystania – po ich uruchomieniu – należy je odbezpieczyć, wpisując NAZWĘ UŻYTKOWNIKA oraz HASŁO (przesłane przez PWN po weryfikacji kodu z książki). Aby wykonać obliczenia należy wcisnąć klawisz F9 lub w zakładce „Formuły” wybrać opcję „Oblicz teraz”.