Czy dziecko po drgawkach gorączkowych prostych wymaga hospitalizacji?

DOROTA GIERUSZCZAK-BIAŁEK, MAŁGORZATA PIEŚCIK-LECH
Czy dziecko po drgawkach gorączkowych prostych wymaga hospitalizacji?
Opis

Artykuł „Czy dziecko po drgawkach gorączkowych prostych wymaga hospitalizacji”, autorstwa Doroty Gieruszczak-Białek oraz Małgorzaty Pieścik-Lech, pochodzi z czasopisma ,,Analiza Przypadków. Pediatria”, nr 1/2015.

W materiale odpowiedzi na pytania:

  • Czy dzieci po drgawkach gorączkowych prostych wymagają dodatkowych badań diagnostycznych?
  • Czy stosowanie leków przeciwgorączkowych zmniejsza ryzyka nawrotu drgawek gorączkowych?
  • Kiedy są wskazania do wykonywania badań neuroobrazowych i badania EEG po napadzie drgawek gorączkowych prostych.
Dane szczegółowe
Pobierz
Fragment

Drgawki gorączkowe należą do głównych problemów neurologicznych wieku dziecięcego, występują u 3–5% dzieci poniżej 5. roku życia. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej są to napady drgawkowe związane z gorączką, którym nie towarzyszy zakażenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i które dotyczą dzieci bez wcześniejszych napadów bezgorączkowych [1]. Drgawki gorączkowe występują najczęściej między 6. a 60. miesiącem życia. Do najczęstszych przyczyn gorączki (85–90%) u dzieci z drgawkami gorączkowymi należą: […]